Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50575
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347113
Katalogové èíslo 97920
Název dokumentu Silové, řídicí a komunikační kabely - Kabely pro obecné použití ve stavbách ve vztahu k požadavkům reakce na oheň
Anglický název Power, control and communication cables - Cables for general applications in construction works subject to reaction to fire requirements
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 505752014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
501664ČSN EN 50575 2015A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50575 Tato evropská norma specifikuje požadavky vlastnosti reakce na oheň, zkušební a hodnotící metody pro elektrické kabely používané pro dodávku elektrické energie a pro kontrolní a komunikační účely, které jsou určeny pro použití ve stavbách a podléhají požadavkům vlastnosti reakce na oheň.