Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15275
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 668697
Katalogové èíslo 97908
Název dokumentu Konstrukční lepidla - Charakterizace anaerobních lepidel pro koaxiální kovové sestavy v pozemních a inženýrských stavbách
Anglický název Structural adhesives - Characterisation of anaerobic adhesives for co-axial metallic assembly in building and civil engineering structures
Datum vydání 01.10.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 83.180 - Lepidla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 152752015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80882ČSN EN 15275 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15275 This European Standard specifies requirements and test methods for the characterisation of anaerobic adhesives intended for the general assembly of co-axial metallic elements in building and civil engineering structures including fasteners- threaded and otherwise, pipes and tubes. It is applicable to single adhesives and systems (kits) comprising adhesives, activators and/or primers for both internal and external construction elements. This European Standard only applies to metallic substrates.