Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12966
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 737033
Katalogové èíslo 97655
Název dokumentu Svislé dopravní značky - Proměnné dopravní značky
Anglický název Road vertical signs - Variable message traffic signs
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti 30.09.2020
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.080.30 - Pomocná zařízení a instalace pro pozemní komunikace
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 129662014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
507184ČSN EN 12966 2015Z101.04.2020
509673ČSN EN 12966 2015Z230.09.2020
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77814ČSN EN 12966-2 2007
77815ČSN EN 12966-3 2007
86108ČSN EN 12966-1+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
509639ČSN EN 12966+A1 2020
Anotace

ČSN EN 12966 Tato evropská norma uvádí specifikace pro dva typy proměnných dopravních značek; tj. se spojitým a nespojitým zobrazením. Tato evropská norma zahrnuje mobilní, dočasně a trvale instalované VMS použité na veřejných a soukromých pozemních komunikacích včetně tunelů pro poskytování informací, rad, varování a/nebo směrování dopravy. Zkušební moduly jsou použity pro demonstraci splnění daných požadavků. Tato evropská norma specifikuje optické a fyzikální charakteristiky VMS a rovněž bere zřetel na jejich stálost. Uvádí rovněž relevantní požadavky a související zkušební metody, posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) a označování. Tato norma se nezabývá těmito výrobky a požadavky: a) nosnými portály, poloportály, podpěry/nosníky a základy; b) návěstidly; c) velikostí a tvary informací na VMS; d) ovládacími jednotkami a monitorovacími jednotkami, pokud nejsou součástí VMS; e) řízením jasu značky.