Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN CLC/TS 50131-9
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334591
Katalogové èíslo 97648
Název dokumentu Poplachové systémy - Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy - Část 9: Verifikace poplachu - Metody a principy
Anglický název Alarm systems - Intrusion and hold-up systems - Part 9: Alarm verification - Methods and principles
Datum vydání 01.07.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.320 - Poplachové a výstražné systémy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CLC/TS 50131-92014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CLC/TS 50131-9 Tuto technickou specifikaci lze použít tam, kde jsou metody verifikace poplachu považovány za nezbytné. Poskytuje doporučení pro přidávání a použití poplachové verifikační technologie v instalovaných poplachových zabezpečovacích a tísňových systémech (I&HAS) tak, aby splňovaly požadavky EN 50131-1. Tato technická specifikace popisuje metody verifikace poplachu, které by mohly být použity, a podrobnosti vztahující se k návrhu systému a zařízení. Tento rámec omezuje rozsah možností tak, aby byly splněny místní předpisy a podmínky, a zároveň umožňuje normalizovaný přístup k navrhování zařízení. Tato technická specifikace také poskytuje (v příloze A) doporučení s cílem umožnit výrobu normalizovaného zařízení, které zajistí funkce, jenž vyžaduje I&HAS s poplachovou verifikační technologií.