Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15814+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 727681
Katalogové èíslo 97581
Název dokumentu Asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky - Definice a požadavky
Anglický název Polymer modified bituminous thick coatings for waterproofing - Definitions and requirements
Datum vydání 01.06.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.50 - Pojiva. Těsnicí materiály
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15814+A22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
93092ČSN EN 15814+A1 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15814+A2 Tato harmonizovaná evropská norma stanovuje požadavky na prefabrikované asfaltové polymerem modifikované tmely pro silnovrstvé hydroizolační povlaky používané na konstrukce pod terénem. Norma platí pro jednosložkové i dvousložkové výrobky. Norma neplatí pro výrobky určené pro hydroizolace střech. Norma obsahuje změnu A2 týkající se především požadavků Nařízení pro stavební výrobky CPR.