Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15752-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701090
Katalogové èíslo 97572
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Samolepicí polymerová fólie - Část 1: Definice a požadavky
Anglický název Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and requirements
Datum vydání 01.07.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
83.140.10 - Fólie a desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15752-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
96629ČSN EN 15752-1 2015
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15752-1 Tato norma definuje samolepicí polymerové fólie na bázi dvouose orientované polyesterové fólie a výkonnostní charakteristiky samolepicí polymerové fólie pro použití na skle ve stavebnictví. Tato evropská norma neplatí pro samolepicí polymerové fólie vyrobené z polyvinylchloridu (PVC).