Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62744
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 013783
Katalogové èíslo 97478
Název dokumentu Znázornění stavů předmětů grafickými značkami
Anglický název Representation of states of objects by graphical symbols
Datum vydání 01.08.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.080.40 - Grafické značky pro použití v elektrických a elektronických technických výkresech, diagramech, schématech a v příslušné dokumentaci technických výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
33.020 - Telekomunikace obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 627442015
IEC 627442014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62744 This international standard provides generic rules for the representation of states of objects by graphical symbols standardized in IEC 60617, ISO 14617, IEC 60417, for example, and for future graphical symbols included in these standards. This horizontal standard has the purpose of: - ensuring the coherence of the corpus of standardization documents; - avoiding duplication of work and contradictory requirements. The standard provides operational states of an object as examples that typically occur and which need to be represented by standardized graphical symbols and defines generic rules to be applied. It specifies which types of presentation facilities are recommended to present the different operational states to humans.