Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60297-3-108
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 188001
Katalogové èíslo 97427
Název dokumentu Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení - Rozměry mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců) - Část 3-108: Rozměry koster typu R a zásuvných jednotek
Anglický název Mechanical structures for electronic equipment - Dimensions of mechanical structures of the 482,6 mm (19 in) series - Part 3-108: Dimensions of R-type subracks and plug-in units
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.240 - Mechanické konstrukce pro elektronická zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60297-3-1082015
IEC 60297-3-1082014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60297-3-108 Tato norma stanovuje rozměry a vlastnosti pro kostry typu R a zásuvné jednotky, tj. robustní varianty mechanických konstrukcí řady 482,6 mm (19 palců), se zvýšenou odolností proti rázům a vibracím a/nebo se zlepšenou účinností elektromagnetické kompatibility pro použití ve velmi drsném prostředí. To vede k normě pro kostru, která je zvenku kompatibilní s IEC 60297-3-100, ale zevnitř z velké části nekompatibilní s IEC 60297-3-101. Jednotné rozměry a vlastnosti koster typu R, koster jako nedílných součástí nosných konstrukcí a zásuvných jednotek zajišťují vyšší úroveň robustnosti ve srovnání s IEC 60297-3-101 (uspořádání zkoušek a definice zatížení jsou vybrány z IEC 61587-1 a IEC 61587-5).