Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62676-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 334592
Katalogové èíslo 97308
Název dokumentu Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 3: Analogové a digitální video rozhraní
Anglický název Video surveillance systems for use in security applications - Part 3: Analog and digital video interfaces
Datum vydání 01.07.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.310 - Ochrana proti zločinu
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62676-32015
IEC 62676-32013
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506329ČSN EN 62676-3 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92569ČSN EN 50132-5-3 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62676-3 This Part of IEC 62676 specifies physical, electrical and software interface (non-IP) specifications of analog and digital video interface in video surveillance systems (so far called CCTV) applications. Video interfaces are used both for connection and transmission of surveillance video, audio and control signals. Through video interfaces, video surveillance systems can be put together by connecting various components such as image capturing devices, image handling devices, etc. This International Standard ensures interoperability among various video surveillance components. This International Standard applies strictly to Video Surveillance Systems. This standard is based on broadcast television standards and other standards, and it defines the minimum requirements for analog and digital video interfaces to meet VSS's requirements, interoperability and de facto practice.