Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14908-6
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 738525
Katalogové èíslo 97255
Název dokumentu Otevřená datová komunikace v automatizaci a řízení budov - Komunikační protokol - Část 6: Aplikační prvky
Anglický název Open Data Communication in Building Automation, Controls and Building Management - Control Network Protocol - Part 6: Application elements
Datum vydání 01.06.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.07.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 35.240.99 - Aplikace informační technologie v ostatních oblastech
91.140.01 - Instalace v budovách obecně
97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 14908-62014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14908-6 This European Standard provides mechanisms through which various vendors of building automation, control, and building management systems may exchange information in a standardized way. This document provides specifications for the Application Elements of Control Network Protocol packets as definitions of standardized packet (network-variable) data types, definitions of device-interface files, definitions of standardized configuration-property types, definitions of standardized enumeration types, definitions of standardized functional profiles, definition of the standardized method of file transfer between devices. The purpose of this specification is to ensure interoperability between various CNP implementations. This document contains all the information necessary to read and interpret the format of data and control information that is used by EN 14908-5. It also defines the device interface for a device as specified, which is necessary to exchange data between various devices from different manufacturers.