Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1570-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275011
Katalogové èíslo 97215
Název dokumentu Bezpečnostní požadavky na zdvihací stoly - Část 1: Zdvihací stoly sloužící do úrovně dvou pevných nakládacích míst
Anglický název Safety requirements for lifting tables - Part 1: Lifting tables serving up to two fixed landings
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1570-1+A12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
90448ČSN EN 1570-1 2012
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1570-1+A1 Tato evropská norma stanovuje bezpečnostní požadavky na průmyslové zdvihací stoly pro zvedání a/nebo spouštění zboží a obsluhy: - kde zdvihací stůl nemíjí pevné nakládací místo; - nesloužící pro více než 2 pevná nakládací místa. Jsou zahrnuty zdvihací stoly poháněné motorem i ručně, stabilní nebo mobilní.