Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1992-1-2 NA ed. A
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731201
Katalogové èíslo 97197
Název dokumentu National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Anglický název National Annex - Eurocode 2: Design of concrete structures - Part 1-2: General rules - Structural fire design
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.010.30 - Technická hlediska
91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace