Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 16034
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747050
Katalogové èíslo 97195
Název dokumentu Dveře, vrata a otevíravá okna - Norma výrobku, funkční vlastnosti - Charakteristiky požární odolnosti a/nebo kouřotěsnosti
Anglický název Pedestrian doorsets, industrial, commercial, garage doors and openable windows - Product standard, performance characteristics - Fire resisting and/or smoke control characteristics
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.50 - Požární odolnost stavebních materiálů a prvků
91.060.50 - Dveře. Okna
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 160342014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 16034 Tato norma stanovuje na materiálu nezávislé bezpečnostní a funkční požadavky, které jsou použitelné pro všechny požárně odolné a/nebo kouřotěsné výrobky určené k použití na požárních/kouřových úsecích a na únikových cestách, jako jsou buď: - vrata, svinovací vrata nebo požárně odolné rolety, určené k montáži do oblastí v dosahu osob, a pro které je hlavním zamýšleným použitím zajistit bezpečný přístup zboží a dopravních prostředků, doprovázených nebo řízených osobami, nebo - svinovací vrata nebo požárně odolné rolety, používané v maloobchodních prostorách, které jsou určeny především pro přístup osob, spíše než dopravních prostředků nebo zboží, nebo - dveře a/nebo otevíravá okna a/nebo revizní uzávěry, které jsou otočné nebo posuvné, určené k montáži do oblastí v dosahu osob, a pro které je hlavním zamýšleným použitím zajistit bezpečný přístup osob. a které jsou ovládány ručně nebo motoricky a: - otevírání a samozavírání je jako běžný provozní režim, nebo - běžně zůstávají otevřeny, ale samy se uzavřou v případě požáru nebo kouře, nebo - běžně jsou udržovány uzamčené v zavřené poloze (např. dvířka pro přístup údržby/revizní dvířka) a kompletní: - se stavebním kováním, - s nebo bez bočního dílu(ů), nadpražního dílu(ů) a/nebo nadsvětlíku(ů) (s nebo bez zasklení) a osazené v jednom obvodovém rámu pro osazení do jednoho otvoru, - s nebo bez průhledových výplní ve dveřním křídle nebo křídlech, - s nebo bez těsnění (např. pro vlastnosti kouřotěsnosti, požární odolnosti, větrání, akustiky nebo ochrany proti počasí).