Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 328
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 696328
Katalogové èíslo 97180
Název dokumentu Výměníky tepla - Vzduchem chlazené chladicí jednotky - Metody pro stanovení výkonnosti
Anglický název Heat exchangers - Forced convection unit air coolers for refrigeration - Test procedures for establishing the performance
Datum vydání 01.07.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.08.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.120 - Ventilátory. Větráky. Klimatizační zařízení
27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 3282014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
56599ČSN EN 328 2000
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 328 This European Standard is applicable to non-ducted unit air coolers for refrigeration operating: a) with direct dry expansion of a refrigerant; b) with liquid overfeed by pump circulation of a refrigerant; c) with a liquid. This standard specifies uniform methods of performance assessment to test and ascertain the following: - product identification; - standard capacity; - standard liquid pressure drop; - standard refrigerant pressure drop (for operation with liquid overfeed by pump circulation only); - nominal air flow rate; - nominal fan power. It does not cover evaluation of conformity. It is not applicable to air coolers for duct mounting or with natural air convection. This standard does not cover technical safety aspects.