Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50110-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 343100
Katalogové èíslo 97143
Název dokumentu Obsluha a práce na elektrických zařízeních - Část 1: Obecné požadavky
Anglický název Operation of electrical installations - Part 1: General requirements
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.240.01 - Elektrické přenosové a distribuční sítě obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50110-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
73393ČSN EN 50110-1 ed. 2 2005
94635ČSN EN 50110-1 ed. 3 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace