Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 10217-7
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 421043
Katalogové èíslo 97118
Název dokumentu Svařované ocelové trubky pro tlakové účely - Technické dodací podmínky - Část 7: Trubky z korozivzdorných ocelí
Anglický název Welded steel tubes for pressure purposes - Technical delivery conditions - Part 7: Stainless steel tubes
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.10 - Železné a ocelové trubky
77.140.75 - Ocelové trubky a roury pro specifické použití
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 10217-72014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74627ČSN EN 10217-7 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 10217-7 Tato část normy obsahuje technické dodací podmínky pro dvě zkušební kategorie svařovaných trubek s kruhovým průřezem vyrobených z austenitických a austeniticko-feritických korozivzdorných ocelí, které jsou určeny pro tlakové účely a účely odolnosti proti korozi při pokojové teplotě, při nízkých teplotách nebo při zvýšených teplotách.