Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62841-3-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 361510
Katalogové èíslo 97090
Název dokumentu Elektromechanické ruční nářadí, přenosné nářadí a žací a zahradní stroje - Bezpečnost - Část 3-1: Zvláštní požadavky na přenosné stolové pily
Anglický název Electric motor-operated hand-held tools, transportable tools and lawn and garden machinery - Safety - Part 3-1: Particular requirements for transportable table saws
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 25.140.20 - Elektrická nářadí
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 62841-3-12014
IEC 62841-3-12014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
505826ČSN EN 62841-3-1 2015A11
513120ČSN EN 62841-3-1 2015A12
513581ČSN EN 62841-3-1 2015A1
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
500063ČSN EN 62841-3-1 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92998ČSN EN 61029-2-1 ed. 2 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62841-3-1 Tato norma platí pro přenosné stolové pily s - jedním kotoučem se zuby; nebo - sadou drážkovacích kotoučů, které řežou jednu drážku; nebo - formátovací hlavou určené k řezání dřeva a podobných materiálů, plastů a neželezných kovů s výjimkou hořčíku s průměrem kotouče mezi 105 mm a 315 mm, které mohou být dále označovány jako pily nebo nářadí. Tato norma platí pro stolové pily o hmotnosti: - maximálně 25 kg pro nářadí, které je uzpůsobeno k tomu, aby ho zvedala rukou jedna osoba; - maximálně 50 kg pro nářadí, které je uzpůsobeno k tomu, aby ho zvedaly rukou dvě osoby.