Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60079-1 ed. 3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332320
Katalogové èíslo 97051
Název dokumentu Výbušné atmosféry - Část 1: Ochrana zařízení pevným závěrem "d"
Anglický název Explosive atmospheres - Part 1: Equipment protection by flameproof enclosure "d"
Datum vydání 01.04.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.05.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.260.20 - Elektrická zařízení pro výbušné atmosféry
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60079-12014
IEC 60079-12014
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506517ČSN EN 60079-1 ed. 3 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80714ČSN EN 60079-1 ed. 2 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60079-1 ed. 3 Tato část IEC 60079 stanoví specifické požadavky na konstrukci a zkoušení elektrických zařízení s typem ochrany - pevný závěr "d", určené pro použití ve výbušné plynné atmosféře. Tato norma doplňuje a modifikuje všeobecné požadavky IEC 60079-0. Pokud jsou požadavky uvedené v této normě v rozporu s požadavky IEC 60079-0, mají přednost požadavky uvedené v této normě.