Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-20
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 96969
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a nákladů - Část 20: Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 20: Passenger and goods passenger lifts
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti 28.02.2022
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-202014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511235ČSN EN 81-20 2015Z128.02.2022
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504188ČSN EN 81-20 2015Opr.128.02.2022
509340ČSN EN 81-20 2015Opr.228.02.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86199ČSN EN 81-2+A3 2010
86200ČSN EN 81-1+A3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511234ČSN EN 81-20 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 81-20 Tato norma stanovuje bezpečnostní pravidla pro konstrukci a montáž trvale instalovaných nových výtahů pro dopravu osob a osob a nákladů s trakčním pohonem, s kinematicky vázaným pohonem nebo hydraulickým pohonem, které obsluhují určené stanice a mají klec určenou pro dopravu osob nebo osob a nákladů, která je zavěšena na lanech nebo řetězech a vedena vodítky, která nejsou odkloněna od svislé roviny o více než 15°.