Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-50
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 96966
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Přezkoušení a zkoušky - Část 50: Konstrukční zásady, výpočty, přezkoušení a zkoušky výtahových komponent
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Examinations and tests - Part 50: Design rules, calculations, examinations and tests of lift components
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti 28.02.2022
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-502014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
511237ČSN EN 81-50 2015Z128.02.2022
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
504189ČSN EN 81-50 2015Opr.128.02.2022
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86199ČSN EN 81-2+A3 2010
86200ČSN EN 81-1+A3 2010
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
511236ČSN EN 81-50 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 81-50 Tato norma stanovuje konstrukční předpisy, výpočty, přezkoušení a zkoušky komponent výtahů, na které se odvolávají jiné normy pro konstrukci výtahů pro dopravu osob, výtahů pro dopravu osob a nákladů, výtahů pouze pro dopravu nákladů a dalších podobných druhů zdvihacích zařízení.