Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 33 2000-7-753 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332000
Katalogové èíslo 96951
Název dokumentu Elektrické instalace nízkého napětí - Část 7-753: Zařízení jednoúčelová a ve zvláštních objektech - Topné kabely a pevně instalované topné systémy
Anglický název Low-voltage electrical installations - Part 7-753: Requirements for special installations or locations - Heating cables and embedded heating systems
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.10 - Ústřední vytápění
91.140.50 - Systémy zásobování elektřinou v budovách
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
HD 60364-7-7532014
IEC 60364-7-7532014
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
97607ČSN 33 2000-7-753 ed. 2 2015Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
67000ČSN 33 2000-7-753 2003
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 33 20007-753 ed. 2 Tato část IEC 60364 platí pro zabudované elektrické soustavy povrchového vytápění. Též platí pro elektrické soustavy určené k rozmrazování nebo ochraně proti zamrznutí nebo k podobným účelům. V obou případech, tj. ve vnitřním i venkovním provedení se jedná o soustavu s povrchovým pláštěm. Příkladem topných soustav s povrchovým pláštěm popisovaných touto normou jsou soustavy určené pro zabudování do zdí, stropů, podlah, střech, odpadního potrubí, okapů, trubních systémů, schodů a vozovek; nezpevněné plochy (například fotbalová hřiště, trávníky).