Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 62504
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360701
Katalogové èíslo 96848
Název dokumentu Všeobecné osvětlování - LED světelné zdroje a jejich příslušenství - Termíny a definice
Anglický název General lighting - Light emitting diode (LED) products and related equipment - Terms and definitions
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.29 - Elektrotechnika (názvosloví)
29.140.99 - Ostatní normy týkající se světelných zdrojů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 625042014
IEC 625042014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
506252ČSN EN 62504 2015A1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 62504 Tato mezinárodní norma IEC 62504 má napomáhat společnému chápání termínů a definic, které mají význam pro všeobecné osvětlování LED technologií. Jsou zahrnuty termíny, které jsou již k dispozici v normách IEC na LED světelné zdroje nebo se používají v dokumentaci výrobců. Tato norma poskytuje popisné termíny (jako "LED světelné zdroje") a měřitelné definice, které již byly upraveny IEC 60050-845 (jako "index podání barev"). Příloha A uvádí přehledy konstrukcí LED součástek a systémů složených z LED světelných zdrojů a ovládacích zařízení.