Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 508-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 747715
Katalogové èíslo 96834
Název dokumentu Střešní krytiny a obklady z plechu – Specifikace pro samonosné krytiny z ocelového, hliníkového nebo korozivzdorného ocelového plechu – Část 1: Ocel
Anglický název Roofing and cladding products from metal sheet - Specification for self-supporting of steel, aluminum or stainless steel sheet - Part 1: Steel
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti 01.05.2022
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.20 - Střechy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 508-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95619ČSN EN 508-1 2014
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513953ČSN EN 508-1 2022
Anotace

ČSN EN 508-1 Tato evropská norma specifikuje požadavky na samonosné střešní krytiny, obklady stěn, fasádní panely, kazetové profily a taškové tabule vyrobené z ocelového plechu bez nebo s dodatečným organickým povlakem. Norma zahrnuje také plechy použité s izolací a s pásy a fóliemi. Stanovuje obecné charakteristiky, definice, klasifikace a označování výrobků, společně s požadavky na materiál výrobků.