Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15502-2-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075316
Katalogové èíslo 96780
Název dokumentu Kotle na plynná paliva pro ústřední vytápění - Část 2-2: Zvláštní norma pro kotle provedení B1
Anglický název Gas-fired central heating boilers - Part 2-2: Specific standard for type B1 appliances
Datum vydání 01.05.2015
Datum ukonèení platnosti 01.04.2017
Datum úèinnosti 01.06.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 5/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.30 - Kotle a výměníky tepla
91.140.10 - Ústřední vytápění
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15502-2-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98909ČSN EN 15502-2-2 2017
Anotace

ČSN EN 15502-2-2 This European Standard specifies, the requirements and test methods concerning, in particular the construction, safety, fitness for purpose, and rational use of energy, as well as the classification and marking of gas-fired central heating boilers that are fitted with atmospheric burners, fan assisted atmospheric burners and are hereafter referred to as "boilers".