Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13964 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 744521
Katalogové èíslo 96719
Název dokumentu Zavěšené podhledy - Požadavky a metody zkoušení
Anglický název Suspended ceilings - Requirements and test methods
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.060.30 - Stropy. Podlahy. Schodiště
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 139642014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74610ČSN EN 13964 2006
95898ČSN EN 13964 ed. 2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13964 ed. 2 Tato evropská norma uvádí požadavky na rozměry a tolerance a na užitné vlastnosti prvků zavěšených podhledů. Obsahuje zkušební metody a metody posuzování, společně s ustanoveními pro hodnocení shody a pro značení výrobků. Norma uvádí informace pro navrhování, provádění, specifikaci a výběr zavěšených podhledů určených pro použití v interiéru pozemních a inženýrských staveb.