Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50565-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347402
Katalogové èíslo 96715
Název dokumentu Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 2: Specifický návod pro typy kabelů související s EN 50525
Anglický název Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 2: Specific guidance related to EN 50525 cable types
Datum vydání 01.02.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50565-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55494ČSN 34 7402 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50525-2 Tato evropská norma poskytuje návod pro montážní firmy, projektanty a koncové uživatele o vlastnostech elektrických kabelů se jmenovitým napětím do 450/750 V (U0/U) nebo ekvivalentním DC napětím tak, aby byly kabely vybírány, instalovány a provozovány bezpečným způsobem. Norma se vztahuje na typy kabelů specifikované v EN 50525 (všechny části).