Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 1452-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 643185
Katalogové èíslo 96690
Název dokumentu Plastové potrubní systémy pro rozvod vody a tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní - Neměkčený polyvinylchlorid (PVC-U) - Část 5: Vhodnost použití systému
Anglický název Plastics piping systems for water supply and for buried and above-ground drainage and sewerage under pressure - Unplasticized poly(vinyl chloride) (PVC-U) - Part 5: Fitness for purpose of the system
Datum vydání 01.02.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.60 - Systémy dodávky vody v budovách
93.030 - Vnější systémy odvádění odpadních vod
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 1452-52010
ISO 1452-5 Corrected version 2010-03-012009
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86424ČSN EN ISO 1452-5 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 1452-5 ČSN EN ISO 1452-5 specifikuje vlastnosti vztahující se k vhodnosti použití potrubních systémů vyrobených z neměkčeného polyvinylchloridu (PVC-U) určených pro rozvody vody a pro tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i nadzemní použití. Norma také specifikuje zkušební parametry metod zkoušení citovaných v ČSN EN ISO 1452-5. Ve spojení s ISO-1452-1, ISO 1452-2, ISO 1452-3 a ISO 1452-4 je použitelná pro spoje a sestavy se součástmi z PVC-U a jiných polymerních a nepolymerních materiálů k následujícímu použití: a) vodovodní řady a přípojky uložené v zemi; b) rozvody vody pro nadzemní použití vně i uvnitř budov; c) tlakové kanalizační přípojky a stokové sítě uložené v zemi i pro nadzemní použití. Používá se pro potrubní systémy pro tlakové rozvody vody při teplotě do 25 °C (studená voda) včetně, které jsou určené jak pro lidskou spotřebu a pro všeobecné použití, tak pro tlakové rozvody odpadních vod. Tato část ISO 1452 se také používá pro součásti pro rozvody vody a odpadní vody do 45 °C včetně.