Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 23553-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 075870
Katalogové èíslo 96671
Název dokumentu Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče na kapalná paliva - Zvláštní požadavky - Část 1: Automatické a poloautomatické uzavírací armatury
Anglický název Safety and control devices for oil burners and oil-burning appliances - Particular requirements - Part 1: Automatic and semi-automatic valves
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 27.060.10 - Hořáky na tekutá a tuhá paliva
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 23553-12014
ISO 23553-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84782ČSN EN ISO 23553-1 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN ISO 23553-1 Tato část ISO 23553 stanovuje požadavky na bezpečnost, konstrukční a provozní požadavky a zkoušení automatických a poloautomatických uzavíracích armatur na kapalná paliva. Norma platí pro automatické a poloautomatické uzavírací armatury, které jsou běžně uzavřeny, které se používají ve spalovacích zařízeních pro přerušení průtoku kapalného paliva s prodlevou nebo bez prodlevy při uzavírání, které jsou určeny pro topné oleje bez benzínu (např. lehký topný olej ze střední frakce destilace, ropa, těžký topný olej nebo petrolej), jsou přímo nebo nepřímo ovládány elektricky nebo mechanickými či hydraulickými prostředky a které jsou nebo nejsou vybaveny indikátory uzavřené polohy. Tato část ISO 23553 se týká pouze zkoušení typu.