Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15755-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701591
Katalogové èíslo 96633
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Sklo se samolepící polymerovou fólií - Část 1: Definice a požadavky
Anglický název Glass in building - Adhesive backed polymeric filmed glass - Part 1: Definitions and requirements
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti 01.10.2015
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
83.140.10 - Fólie a desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15755-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
98225ČSN EN 15755-1 2015
Anotace

ČSN EN 15755-1 This European Standard defines the characteristics, properties and classification of adhesive backed polymeric filmed glass, i.e. glass product that has had an adhesive backed polymeric film applied, for use in buildings. The adhesive backed polymeric film is based on biaxially oriented polyester film as defined in EN15752-1. This applies to both site and factory applications