Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15752-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701592
Katalogové èíslo 96629
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Samolepící polymerové fólie - Část 1: Definice a požadavky
Anglický název Glass in building - Adhesive backed polymeric film - Part 1: Definitions and requirements
Datum vydání 01.03.2015
Datum ukonèení platnosti 01.08.2015
Datum úèinnosti 01.04.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ano
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
83.140.10 - Fólie a desky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 15752-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
97572ČSN EN 15752-1 2015
Anotace

ČSN EN 15752-1 This European Standard defines adhesive backed polymeric film based on biaxially oriented polyester film, and the performance characteristics of adhesive backed polymeric film for use on glass in buildings. This European Standard does not apply to adhesive backed polymeric films manufactured using polyvinylchloride (PVC). Other requirements, not specified in this standard, may apply to other glass or glazing products, e.g. laminated glass or insulating glass units, when adhesive backed polymeric film is included as part of the original assembly or manufacture of the glazing product. These additional requirements are specified in the appropriate product standard. Adhesive backed polymeric film, in this case, does not lose its mechanical or thermal characteristics.