Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50565-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 347402
Katalogové èíslo 96628
Název dokumentu Elektrické kabely - Pokyny pro používání kabelů se jmenovitým napětím nepřekračujícím 450/750 V (U0/U) - Část 1: Obecné pokyny
Anglický název Electric cables - Guide to use for cables with a rated voltage not exceeding 450/750 V (U0/U) - Part 1: General guidance
Datum vydání 01.02.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.03.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 29.060.20 - Elektrické kabely
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50565-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
55494ČSN 34 7402 1999
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50565-1 Tato evropská norma poskytuje návod, který má těm, kteří kabely instalují, těm, kteří navrhují konstrukce kabelů a koncovým uživatelům pomoci porozumět vlastnostem elektrických kabelů se jmenovitým napětím nepřesahujícím 450/750 V (U0/U) nebo ekvivalentním stejnosměrným napětím tak, aby kabel mohl být vybrán, naistalován a bezpečně provozován. Je použitelná pro kabely, které jsou specifikovány v EN 50525 (všechny části). Návod uvedený v této evropské normě je možné použít také pro nízkonapěťové kabely, které nejsou přímo v EN 50525 uvedeny, ale jsou podobného typu. V těchto případech se doporučuje zajistit dodatečný návod také od výrobce kabelů. Právní nebo zákonné požadavky mají před pokyny uvedenými v tomto dokumentu přednost.