Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60695-2-11 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 345615
Katalogové èíslo 96615
Název dokumentu Zkoušení požárního nebezpečí - Část 2-11: Zkoušky žhavou/horkou smyčkou - Zkouška hořlavosti konečných výrobků žhavou smyčkou (GWEPT)
Anglický název Fire hazard testing Part 2-11: Glowing/hot-wire based test methods - Glow-wire flammability test method for end-products (GWEPT)
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 13.220.40 - Zápalnost a hořlavost materiálů a výrobků
29.020 - Elektrotechnika obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60695-2-112014
IEC 60695-2-112014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
62950ČSN EN 60695-2-11 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60695-2-11 ed. 2 Norma specifikuje metodu zkoušení konečného výrobku. Je určena k napodobení účinků tepelných namáhání vyvolaných elektricky zahřátým zdrojem pro vyjádření požárního nebezpečí. Tato metoda zkoušení se používá ke kontrole, zda v definovaných zkušebních podmínkách konečný výrobek vystavený působení elektricky zahřátého zdroje má buď omezenou schopnost se zapálit, nebo (pokud se zapálí) omezenou schopnost šíření plamene. Norma však nezahrnuje analýzu požárního nebezpečí, aspekty hořlavosti plamenem ani šíření plamene na jiné výrobky. Norma je součástí souboru ČSN EN 60695-2, který obsahuje informace týkající se zkoušek žhavou smyčkou. Navazuje na ČSN EN 60695-2-10 ed. 2, ve které se popisuje zařízení pro zkoušky žhavou smyčkou a obecný zkušební postup.