Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN IEC 60050-351+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 330050
Katalogové èíslo 96565
Název dokumentu Mezinárodní elektrotechnický slovník - Část 351: Technologie řízení
Anglický název International Electrotechnical Vocabulary - Part 351: Control technology
Datum vydání 01.08.2016
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.09.2016
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/16
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.25 - Strojírenství (názvosloví)
25.040.40 - Měření a řízení průmyslových procesů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
IEC 60050-3512013
IEC 60050-351/A12016
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
80136ČSN IEC 60050-351 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN IEC 60050-351+A1 Tato část souboru norem uvádí základní terminologii používanou v oblasti technické normalizace a také základní termíny týkající se specifických aplikací a technologií, které s nimi souvisejí.