Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 36 0020
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360020
Katalogové èíslo 96517
Název dokumentu Sdružené osvětlení
Anglický název Integral lighting - Basic requirement
Datum vydání 01.01.2015
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.02.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 1/15
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.01 - Osvětlení obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
508157ČSN 36 0020 2015Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
77599ČSN 36 0020 2007
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 36 0020 Tato norma platí pro sdružené osvětlení vnitřních pracovních prostorů s trvalým pobytem osob. V ostatních případech se doporučuje k ní přihlédnout v přiměřené míře. Používá se společně s ČSN EN 12464-1 a ČSN 73 0580-1, které obsahují podrobnější ustanovení o obou složkách sdruženého osvětlení.