Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 16228-1
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 277991
Katalogové číslo 96495
Název dokumentu Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb - Bezpečnost - Část 1: Společné požadavky
Anglický název Drilling and foundation equipment - Safety - Part 1: Common requirements
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukončení platnosti 01.07.2022
Datum účinnosti 01.01.2015
Věstník vydání (měs/rok) 12/14
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 93.020 - Zemní práce. Výkopy. Základové konstrukce. Podzemní stavby.
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 16228-12014
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
84289ČSN EN 791+A1 2009
84290ČSN EN 996+A3 2009
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
514379ČSN EN 16228-1+A1 2022
Anotace

ČSN EN 16228-1 Tato evropská norma stanovuje společné požadavky na bezpečnost vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Část 1 této evropské normy se zabývá významnými nebezpečími společnými pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb (viz příloha A), když jsou používána, jak je předpokládáno, a za podmínek důvodně předvídatelného nesprávného použití výrobcem ve spojitosti s celou dobou životnosti zařízení (doprava, montáž, demontáž, zařízení v provozu a mimo provoz, údržba, přesun na stavbě, uskladnění, vyřazení z provozu a sešrotování). POZNÁMKA 1: Požadavky stanovené v této části normy jsou společné pro dvě nebo více skupin vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Tento dokument uvádí bezpečnostní požadavky pro všechny typy vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb a je určený pro použití ve spojení s částmi 2 až 7. Tyto části pro specifické stroje neopakují požadavky z části 1, ale doplňují nebo upravují požadavky pro typ vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb, jehož se to týká. Pro víceúčelová strojní zařízení jsou použity části normy, které zahrnují zvláštní funkce a používání např. pro vrtnou soupravu, jež je využita také jako pilotovací souprava, se použijí příslušné požadavky z EN 16228-1, EN 16228-2 a EN 16228-4. Následující stroje jsou z předmětu této normy vyloučeny: - tunelovací stroje, bezštítové stroje pro vrtání tunelů a vrtací stroje pro vrtání šachet do horniny bez soutyčí podle prEN 16191; - dovrchní vrtací stroje; - vrtací soupravy používané v průmyslu těžby nafty a plynu. POZNÁMKA 2: Tato evropská norma nepokrývá zvláštní požadavky pro námořní použití. Jestliže je vrtací zařízení nebo zařízení pro zakládání staveb v pevném uspořádání, které není určeno k rozdělení, sestaveno s použitím nosné části stroje ze základny zařízení pro zemní práce, zemědělského zařízení nebo jeřábu, potom musí tato kompletní souprava vyhovovat požadavkům této normy pro vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb. Vrtací zařízení a zařízení pro zakládání staveb v rámci předmětu normy EN 16228, částí 1 až 6 mohou zahrnovat vyměnitelné přídavné zařízení v rámci předmětu normy EN 16228-7 buď jako integrální část své konstrukce, nebo jako výměnné vestavěné zařízení. Jestliže se předpokládá použití vrtacího zařízení a zařízení pro zakládání staveb v prostředí s nebezpečím výbuchu, bude potřeba splnit dodatečné požadavky, které nejsou předmětem této normy.