Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13022-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 701060
Katalogové èíslo 96442
Název dokumentu Sklo ve stavebnictví - Zasklení s konstrukčním tmelem - Část 2: Pravidla montáže
Anglický název Glass in building - Structural sealant glazing - Part 2: Assembly rules
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 81.040.20 - Sklo ve stavebnictví
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13022-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86816ČSN EN 13022-2+A1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13022-2 Tato norma se zabývá montáží a lepením prvků ze skla do rámu, okna, dveří nebo konstrukce lehkého obvodového pláště, nebo přímo do stavby ve formě konstrukčního lepení prvku ze skla do rámové konstrukce nebo na rámovou konstrukci, nebo přímo do stavby. Dává montérovi informaci, která mu umožňuje organizovat si práci a plnit požadavky týkající se řízení kvality. Zasklení s konstrukčním tmelem může být zabudováno do obvodového pláště následujícím způsobem: - buď svisle; nebo - do 7° od horizontální, tj. 83° od svislé roviny. Norma se zabývá pouze lepením ke skleněným povrchům, např. s povlakem nebo bez povlaku nebo smaltovaným, a kovovým povrchům, např. hliníku (eloxovanému nebo s povlakem), nerezové oceli.