Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1325
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 010120
Katalogové èíslo 96374
Název dokumentu Hodnotový management - Slovník - Termíny a definice
Anglický název Value Management - Vocabulary - Terms and definitions
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.03 - Sociologie. Služby. Organizace podniků a management. Administrativa. Doprava (názvosloví)
03.100.40 - Výzkum a vývoj
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13252014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
26632ČSN EN 1325-1 1997
71905ČSN EN 1325-2 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1325 Tato evropská norma stanovuje jazykové prostředky pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu. Definuje termíny hodnotového managementu. Cílem této evropské normy je podpořit a stanovit společný jazyk pro optimalizaci výkonnosti a produktivity používáním hodnotového managementu, definovat základní termíny pro oblast hodnotového managementu, hodnotové analýzy a funkční analýzy, definovat názvy důležitých metod a nástrojů, vytvořit jednotný výchozí bod pro generické termíny, vytvořit srozumitelný jazyk pro mezinárodní komunikaci, zveřejnit definice použitelné pro odborníky i laiky, objasnit možné jazykové rozdíly, jestliže se slovo z běžného jazyka používá pro označení speciálního významu v hodnotovém managementu, a snížit riziko nejednotnosti mezi mezinárodně používanými normami.