Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 1920-10
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731319
Katalogové èíslo 96362
Název dokumentu Zkoušení betonu - Část 10: Stanovení statického modulu pružnosti v tlaku
Anglický název Testing of concrete - Part 10: Determination of static modulus of elasticity in compression
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti 01.08.2016
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu převzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 1920-102010
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32068ČSN ISO 6784 1992
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
500125ČSN ISO 1920-10 2016
Anotace

ČSN ISO 1920-10 Tato část ISO 1920 určuje metodu pro stanovení statického modulu pružnosti v tlaku ztvrdlého betonu na zkušebních tělesech, která mohou být vyrobena nebo odebrána z konstrukce.