Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN 74 3282
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 743282
Katalogové èíslo 96294
Název dokumentu Pevné kovové žebříky pro stavby
Anglický název Fixed metal ladders for use in construction works
Datum vydání 01.11.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.220 - Stavební stroje a zařízení
97.145 - Žebříky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
502742ČSN 74 3282 2014Z1
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
92388ČSN 74 3282 2013
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN 74 3282 Tato norma platí pro navrhování, výrobu a montáž pevných kovových žebříků (dále jen žebříků), které jsou trvalou součástí staveb. Zahrnuje problematiku žebříků provozních, požárních a žebříků únikových. Norma neplatí pro pevné žebříky, které jsou součástí strojního zařízení, pro žebříky v podzemních šachtách, pro pevné žebříky v objektech vodovodů a kanalizací, pro žebříky na volně stojících komínech, pro žebříky v plaveckých bazénech, pro pevné žebříky na šikmých střechách a pro žebříková schodiště. V porovnání s předchozím vydáním této normy bylo provedeno zpřesnění podmínek pro volbu ochranného zařízení proti pádu, sjednocení názvu pro bezpečnostní koš, formální úprava obrázků a zrušení platnosti této normy pro žebříky na volně stojících komínech, šikmých střechách a bazénech.