Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 14190 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722491
Katalogové èíslo 96276
Název dokumentu Upravené výrobky ze sádrových desek - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Gypsum board products from reprocessing - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.01.2015
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 141902014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
74103ČSN EN 14190 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 14190 ed. 2 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na výrobky, které jsou vyráběny ze sádrových desek podle EN 520, EN 15283-1 a EN 15283-2. Pro následnou úpravu výrobku se používá dalších výrobních postupů. Postupy mohou zahrnovat řezání, děrovaní, profilování okrajů, dekorování a laminování vrstvy z jiných materiálů pro funkční nebo dekorativní účely, upevnění zahrnující podstavce např. pro příčky. Příklady postupů pro úpravu výrobků je uveden v příloze B této normy.