Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 60831-2 ed. 2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 358202
Katalogové èíslo 96267
Název dokumentu Paralelní silové kondenzátory samoregeneračního typu pro střídavé výkonové systémy se jmenovitým napětím do 1 kV včetně - Část 2: Zkouška stárnutí, zkouška samoregenerace a zkouška destrukce
Anglický název Shunt power capacitors of the self-healing type for a.c. systems having a rated voltage up to and including 1 kV - Part 2: Ageing test, self-healing test and destruction test
Datum vydání 01.11.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.12.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 31.060.70 - Výkonové kondenzátory
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 60831-22014
IEC 60831-22014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50915ČSN EN 60831-2 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 60831-2 ed. 2 Norma platí pro kondenzátorové jednotky, na které se vztahuje norma IEC 60831-1 a uvádí požadavky na zkoušku stárnutí, zkoušku samoregenerace a zkoušku destrukce těchto kondenzátorů.