Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN ISO 13822
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 730038
Katalogové číslo 96239
Název dokumentu Zásady navrhování konstrukcí - Hodnocení existujících konstrukcí
Anglický název Bases for design of structures - Assessment of existing structures
Datum vydání 01.12.2014
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 01.01.2015
Věstník vydání (měs/rok) 12/14
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.01 - Stavební konstrukce obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
ISO 138222010
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
73797ČSN ISO 13822 2005
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 13822 Tato mezinárodní norma poskytuje obecné požadavky a postupy hodnocení existujících konstrukcí (budov, mostů, průmyslových staveb, atd.), které vycházejí ze zásad spolehlivosti konstrukcí a z následků jejich porušení. Tato norma je založena na ISO 2394. Normu lze použít pro hodnocení každé existující stavební konstrukce, která byla původně navržena, vypočtena a provedena na základě přijatých inženýrských zásad a/nebo návrhových pravidel, a také pro konstrukce provedené na základě kvalitní řemeslné práce, dlouhodobých zkušeností a obecně platných profesionálních postupů. K hodnocení mohou vést následující okolnosti: - očekávaná změna v používání nebo prodloužení návrhové životnosti; - ověření spolehlivosti (např. s ohledem na zemětřesení, zvýšené zatížení dopravou) požadované úřady, pojišťovnami, vlastníky, atd.; - degradace konstrukce vlivem časově závislých zatížení nebo vlivů (např. koroze, únavy materiálů); - poškození konstrukce od mimořádných zatížení (viz ISO 2394). Pokud se uváží doplňující pokyny uvedené v příloze I, lze tuto mezinárodní normu použít i pro konstrukce objektů kulturních památek. Tato mezinárodní norma je použitelná pro existující konstrukce z libovolného materiálu, i když může být vyžadována specifická úprava podle druhu materiálu (beton, ocel, dřevo, zdivo, atd.). Tato mezinárodní norma poskytuje zásady pro stanovení zatížení a vlivů prostředí. Podrobně se musí také uvážit mimořádná zatížení, jakými jsou požár nebo seizmické zatížení. Proti předchozímu vydání je celý text technicky revidován a přidána nová příloha I pro hodnocení konstrukcí objektů kulturních památek. Norma neobsahuje národní přílohu. Pokyny pro používání této normy jsou uvedeny v ČSN 73 0038