Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 71-13
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 943095
Katalogové èíslo 96191
Název dokumentu Bezpečnost hraček - Část 13: Stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy
Anglický název Safety of toys - Part 13: Olfactory board games, cosmetic kits and gustative games
Datum vydání 01.11.2014
Datum ukonèení platnosti 30.04.2022
Datum úèinnosti 01.12.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.200.50 - Hračky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 71-132014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
513611ČSN EN 71-13 2014Z130.04.2022
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513607ČSN EN 71-13 ed. 2 2021
Anotace

ČSN EN 71-13 Účelem této evropské normy EN 71-13 je snížení rizik, která mohou představovat ohrožení zdraví dítěte, když jsou stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy a hry podněcující chuťové vjemy používány určeným způsobem nebo způsobem předvídatelným s ohledem na obvyklé chování dětí. Tato evropská norma platí pro stolní hry podněcující čichové vjemy, kosmetické soupravy, hry podněcující chuťové vjemy a doplňkové sady. Stanoví požadavky na používání látek a směsí a v některých případech na jejich množství a koncentrace ve stolních hrách podněcujících čichové vjemy, kosmetických soupravách, hrách podněcujících chuťové vjemy a doplňkových sadách pro tyto hry nebo soupravy. Tyto látky a směsi jsou: klasifikované jako nebezpečné podle právních předpisů ES týkajících se nebezpečných látek [15, 16] a nebezpečných směsí [17]; látky a směsi, které v nadměrném množství by mohly poškodit zdraví dětí, které je používají, a které nejsou klasifikovány jako nebezpečné podle výše uvedených právních předpisů; a jakákoli jiná chemická látka a směs (jakékoliv jiné chemické látky a směsi) dodávaná se sadou. Kromě toho tato evropská norma uvádí alergenní vonné látky, které jsou zakázané v hračkách, požadavky, zejména pokud jde o alergenní vonné látky, a požadavky na soupis obsahu, návod k použití, na zařízení určené k používání při činnosti a na používání vysoce hořlavých kapalin. Tato evropská norma se nevztahuje na kosmetické hračky, například kosmetiku pro panenky.