Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 81-22
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 274003
Katalogové èíslo 96146
Název dokumentu Bezpečnostní předpisy pro konstrukci a montáž výtahů - Výtahy pro dopravu osob a osob a nákladů - Část 22: Elektrické výtahy s nakloněnou dráhou
Anglický název Safety rules for the construction and installation of lifts - Lifts for the transport of persons and goods - Part 22: Electric lifts with inclined path
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti 30.09.2023
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.140.90 - Výtahy. Pohyblivé schody
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 81-222014
Zmìny
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
515066ČSN EN 81-22 2014Z130.09.2023
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
515065ČSN EN 81-22 ed. 2 2022
Anotace

ČSN EN 81-22 Tato norma stanovuje bezpečnostní zásady pro konstrukci a montáž trvale namontovaných nových elektrických výtahů s trakčním nebo kinematicky vázaným pohybem, obsluhujících stanovené stanice, s vozíkem určeným pro dopravu cestujících nebo cestujících a nákladu, zavěšeným na lanech nebo řetězech, pohybujícím se po rovné dráze po vodítkách, které jsou skloněny pod úhlem mezi 15O a 75O k vodorovné rovině. KLÍČOVÁ SLOVA Výtahy určené pro dopravu osob a osob a nákladů, nakloněná dráha, vozík výtahu, zařízení v tunelu, částečně ohrazená šachta, ochrana prostor pod jízdní dráhou.