Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 18893
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 275006
Katalogové èíslo 96122
Název dokumentu Pojízdné zdvihací pracovní plošiny - Bezpečnostní zásady, prohlídky, údržba a provoz
Anglický název Mobile elevating work platforms - Safety principles, inspection, maintenance and operation
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.99 - Ostatní zdvihací zařízení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 188932014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
76926ČSN ISO 18893 2006
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 18893 Tato mezinárodní norma se vztahuje na všechny pojízdné zdvihací pracovní plošiny (MEWP), které jsou určené k polohování osob, nástrojů a materiálů a které se skládají minimálně z pracovní plošiny s ovladači, výsuvné konstrukce a podvozku. Technické bezpečnostní požadavky podle této mezinárodní normy se musí použít vždy, pokud nejsou národní nebo místní předpisy přísnější. Související informace jsou uvedeny v ISO 16368. Tato mezinárodní norma se vztahuje na MEWP k dosažení následujícího: a) prevence zranění osob, poškození majetku a nehod; b) stanovení kritérií na prohlídky, údržbu a provoz.