Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN ISO 16474-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 673117
Katalogové èíslo 96115
Název dokumentu Nátěrové hmoty - Metody vystavení laboratorním zdrojům světla - Část 3: Fluorescenční UV lampy
Anglický název Paints and varnishes - Methods of exposure to laboratory light sources - Part 3: Fluorescent UV lamps
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti 01.09.2021
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 87.040 - Nátěrové hmoty, barvy a laky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN ISO 16474-32013
ISO 16474-32013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
78485ČSN EN ISO 11507 2007
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
513071ČSN EN ISO 16474-3 2021
Anotace

ČSN EN ISO 16474-3 Tato část ČSN EN ISO 16474 specifikuje metody expozice vzorků světlem fluorescenční UV lampy, teplem a vodou v zařízení určeném k reprodukování účinků stárnutí, které nastávají, když se materiály v prostředí jejich skutečného konečného použití vystaví dennímu světlu nebo dennímu světlu přes okenní sklo. Vzorky se v regulovaných podmínkách (teploty, vlhkosti vzduchu a/nebo vody) vystaví světlu fluorescenčních UV lamp různých typů. Ke splnění všech požadavků pro zkoušení rozdílných materiálů lze použít různé typy fluorescenčních UV lamp. Příprava vzorků a vyhodnocení výsledků jsou předmětem jiných mezinárodních norem na konkrétní materiály. Obecný návod je uveden v ČSN EN ISO 16474-1.