Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 50491-6-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 332151
Katalogové èíslo 96038
Název dokumentu Obecné požadavky na elektronické systémy pro byty a budovy (HBES) a na automatizační a řídicí systémy budov (BACS) - Část 6-1: Instalace HBES - Instalace a plánování
Anglický název General requirements for Home and Building Electronic Systems (HBES) and Building Automation and Control Systems (BACS) - Part 6-1: HBES installations - Installation and planning
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 97.120 - Automatická řídicí a regulační zařízení pro použití v domácnosti
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 50491-6-12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 50491-6-1 Tato evropská norma specifikuje doplňkové konkrétní požadavky HBES na společná pravidla pro plánování a instalaci domovních kabelážních systémů HBES. Struktura je v souladu s EN 50174-2. Tato evropská norma se zaměřuje na požadavky na kabelážní systémy HBES v obytných prostorech. Berou se rovněž v úvahu požadavky na páteřní kabeláž v budovách. Vysokofrekvenční (RF) systémy HBES se uvažují jako rozšíření nebo jako alternativa ke kabelážním systémům. Spojení RF mohou mít vliv na infrastrukturu. Pro využití spojení RF místo kabelových spojení (například méně instalačních prostorů IS6) se uvádějí různé modely infrastruktury. V budoucnosti je možno uvažovat o pokynech pro instalaci HBES pomocí optických vláken. Systémy silových vedení jsou mimo rozsah platnosti této evropské normy.