Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN ISO 9927-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270041
Katalogové èíslo 96037
Název dokumentu Jeřáby - Inspekce - Část 1: Obecně
Anglický název Cranes - Inspections - Part 1: General
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
ISO 9927-12013
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
85040ČSN ISO 9927-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN ISO 9927-1 Tato mezinárodní norma stanovuje obecné požadavky na provádění inspekcí jeřábů podle ISO 4306-1. Dodatečné požadavky pro jednotlivé druhy jeřábů budou uvedeny v dalších příslušných částech ISO 9927 pro tyto druhy jeřábů.