Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Označení zákl. dokumentu ČSN EN 12007-5
Změna/oprava/svazek
Třídicí znak 386413
Katalogové číslo 96029
Název dokumentu Zařízení pro zásobování plynem – Plynovody s nejvyšším provozním tlakem do 16 bar včetně – Část 5: Přípojky – Specifické funkční požadavky
Anglický název Gas infrastructure - Pipelines for maximum operating pressure up to and including 16 bar - Part 5: Service lines - Specific functional requirements
Datum vydání 1.10.2014
Datum ukončení platnosti
Datum účinnosti 1.11.2014
Věstník vydání (měs/rok) 10/14
Věstník zrušení
Způsob vydání samostatně tiskem
Způsob převzetí originálu překlad
Bude přeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 23.040.01 - Potrubí a součásti potrubí obecně
Subsektor
Deskriptory
Klíčová slova
Harmonizace/Určení Informace o harmonizovaných a určených normách jsou zveřejněny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznačeníRok vydání
EN 12007-52014
Změny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové čísloOznačeníRok vydání
95463ČSN EN 12007-5 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12007-5 Tato evropská norma popisuje specifické funkční požadavky pro přípojky nad rámec obecných funkčních požadavků stanovených v EN 12007-1 pro: a) nejvyšší provozní tlak (MOP) do 16 bar včetně; b) provozní teplotu mezi -20 °C a +40 °C. Platí pro projektování, výstavbu, uvádění do provozu, odstavení z provozu, provoz, údržbu, rozšiřování a další související práce. Přípojka představuje hmotný majetek tvořený plynovodem mezi sedlovou odbočkou nebo T kusem plynovodu k hrdlu předávacího místa určeného provozovatelem distribučního soustavy (například: uzavírací armatura, regulátor, připojení plynoměru nebo kombinace regulátoru a uzavírací armatury). Vlastnictví a provozní odpovědnost mohou být v různých členských státech odlišné. Vymezení přípojky může být v každém členském státě jiné. Jako ilustrace této skutečnosti jsou na obrázku 1 vyznačena různá předávací místa. Prostudujte si obrázek 1 (A/B/C/D/E) a předpisy a normy v členských zemích.