Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13000+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 270570
Katalogové èíslo 96025
Název dokumentu Jeřáby - Mobilní jeřáby
Anglický název Cranes - Mobile cranes
Datum vydání 01.10.2014
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 01.11.2014
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/14
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 53.020.20 - Jeřáby
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace/Urèení Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 13000+A12014
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86314ČSN EN 13000 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13000+A1 Tato evropská norma platí pro návrh, konstrukci, instalaci bezpečnostních zařízení, návody pro používání, údržbu a zkoušení mobilních jeřábů, definovaných v ISO 4306-2 !vypuštěný text". !Příklady typů mobilních jeřábů jsou uvedeny v příloze A." !Tato evropská norma neplatí pro: - nakládací Jeřáby (viz EN 12999); - off-shore jeřáby na těžebních plošinách ropy (viz EN 13852-1); - plovoucí jeřáby (viz EN 13852-2); - manipulační vozíky s proměnným vyložením (viz 1459); POZNÁMKA 1: Manipulační vozíky s proměnným vyložením se obvykle nazývají teleskopické manipulátory. - mobilní samovztyčné věžové jeřáby; - zemní stroje používané pro manipulaci s předměty (viz řada EN 474)" Tato norma nezahrnuje nebezpečí ve vztahu ke zdvihání osob. !POZNÁMKA 2": Použití mobilních jeřábů pro zdvihání osob je předmětem zvláštních národních předpisů. Mobilní jeřáby, zahrnuté v této evropské normě, jsou navrhovány pro omezený počet pracovních cyklů a pro určité druhy pohybů, například klidné zatěžování poháněcími silami a zatěžovací podmínky podle ISO 4301-2:1985, skupina A1. Pro způsob zatížení jako je drapák, magnet nebo podobný provoz, jsou požadována další opatření, která nejsou předmětem této evropské normy. Nebezpečí zahrnutá v této normě, jsou určena v příloze C. Tento dokument neplatí pro mobilní jeřáby vyrobené před datem zveřejnění tohoto dokumentu v CEN.